راه های ارتباطی

ارتباط با دفتر مرکزی

( 021 2213 6764 )

 

ارتباط با کارشناسان اداری و آموزشی

(qazvin@iranitl.com )

(adults@iranitl.com)

( kids@iranitl.com )

ارتباط با مدیران آموزشی

(edu@iranitl.com )

ارتباط با واحد کیفیت سنجی

(qc@iranitl.com )

ثبت پیام شما

ساعات کاری

 • شنبه

  22:00 - 08:00

 • یکشنبه

  22:00 - 08:00

 • دوشنبه

  22:00 - 08:00

 • سه شنبه

  22:00 - 08:00

 • چهارشنبه

  22:00 - 08:00

 • پنجشنبه

  22:00 - 08:00

 • جمعه

  13:00 - 09:00

بر روی شبکه های اجتماعی