مجوزهای آموزشی

موسسه آموزشی زبان آی تی با گواهی های زیر به آموزش زبان آموزان علاقمند می پردازد :

  • مجوز تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • پروانه تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • گواهینامه صلاحیت آموزش کارکنان دولت
  • مجوز آموزش به خردسالان ،کودکان و نوجوانان از وزارت آموزش و پرورش