شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 الی 22 - جمعه ها 9 الی 13

مجتمع آموزشی شماره (1) بزرگسالان

5/5

بین میدان عدل و چهار راه عدل –بن بست مرجان

3630 3336 028

مجتمع آموزشی شماره (2) بزرگسالان

5/5

خیابان دانشگاه –کوچه 20 – پلاک 11

0005 3334 028

مجتمع تخصصی کودکان و نوجوانان

5/5

خیام شمالی – کوچه جواهری – پلاک 66

3636 3336 028