مرکز بین المللی زبان آی تی ،دوره های آموزشی ویژه خردسالان ،کودکان ،نوجوانان ،بزرگسالان،پیشرفته و آیلتس خود را در قالب کلاسهای ترمیک (دو روز در هفته )،یک روز در هفته ، جمعه و شبانه  در مجتمع های آموزشی خود برگزار میکند .